Skip to content
Jauri Häkkä05. 01. 20233 min lukuaika

2022 - Useiden haasteiden vuosi

Vuosi 2022 oli sijoittajille monilta osin pettymys. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian pahimmista haasteista selviydyttyämme jouduimme yllättäen todistamaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Vuoteen mahtui kuitenkin myös positiivista kehitystä, erityisesti teknologian ja lääketeollisuuden toimialoilla. Tässä blogitekstissä SFR Researchin hallituksen puheenjohtaja Jauri Häkkä jakaa ajatuksiaan vuodesta 2022. 

SFR_vastuullisuus_L8A6103

 

Rajuja kurssiromahduksia

Listattujen osakkeiden kurssit putosivat maailmanlaajuisesti MSCI World (EUR) indeksillä mitattuna vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 15 %. Heinä- ja elokuussa nähtiin korjausliike, joka kuitenkaan ei osoittautunut kestäväksi kurssien pudottua takaisin alkukesän tasolle. Joukkolainat romahtivat keskuspankkien ohjauskorkojen nousun myötä ja jopa parhaan luottoluokituksen paperit laskivat lähes 20 %. 

Nämä luvut olivat kuitenkin maltillisia teknologiaosakkeiden ja kryptovaluuttojen romahdukseen verrattuna. Jälkimmäisistä esimerkiksi Bitcoin menetti arvostaan yli 60 % eikä FTX:n täydellinen romahdus marraskuussa suinkaan parantanut näkymiä. Nasdaq Composite teknologiaindeksin pudotus oli vuoden kuluessa runsaat 30 %.

Globaali hajautus sijoitussalkussa saattoi olla jonkin verran avuksi, varsinkin jos valuuttariskejä ei oltu täysin suojattu. Viime vuonna EUR/USD valuuttakurssi notkahti noin 15 % tammikuusta syyskuuhun. Maailmanlaajuisesti ja markkinapainotteisesti hajautetussa osakesalkussa dollarin osuus on tyypillisesti kahden kolmasosan luokkaa.

 

Miten markkinat joutuivat näin huonoon tilanteeseen? 

Sekä sijoittajat että rahapolitiikasta päättävät keskuspankit olettivat inflaation nousun vuonna 2021 jäävän pandemiasta johtuvaksi ja tilapäiseksi ilmiöksi. Laskelmat menivät myttyyn, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuussa 2022. Sota aiheutti jyrkän hintojen nousun energiamarkkinoilla, mikä puolestaan aiheutti kerrannaisvaikutuksen lähes kaikkien hyödykkeiden ja palvelujen hinnoissa.

USA:n keskuspankki Federal Reserve käynnisti ohjauskorkojen noston, joka oli jyrkin sitten 1980-luvun inflaatiovuosien. Tämä rahapolitiikan terävä käännös sai sijoittajat luopumaan monista edellisten vuosien suosituista sijoituskohteista. Nollan ympärillä pyörivät rahamarkkinakorot olivat kannustaneet ottamaan osakeriskiä ja tulevaisuuden kasvuodotukset olivatkin usein tärkeämpiä kuin kannattavuus ja positiiviset kassavirrat. Nyt kun rahamarkkinat ja lyhyenkin maturiteetin joukkolainat houkuttelevat paremmilla tuotoilla, on vaikeaa perustella riskinottoa epävarmassa ympäristössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että meillä kaikilla on taipumuksia niin sanottuihin kognitiivisiin vinoumiin. 

 

Positiivista kehitystä teknologian ja lääketeollisuuden saralla

Kahden arvostetun Pulitzer-palkinnon saanut journalisti ja New York Times laatulehden kolumnisti Nicholas Kristof kirjoittaa yleensä vuoden vaihteessa siitä, millä tavoin mennyt vuosi on ollut paras ihmiskunnan historiassa. Tänä vuonna ei siihen ole ollut aihetta. Tästä huolimatta hän kolumnissaan kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että monet asiat ovat edenneet oikeaan suuntaan ja nyt voi olla parempi aika elää kuin koskaan.

Vuonna 2022 olemme nähneet erityisen paljon edistystä teknologiassa. Aurinkoenergia on kolminkertaistumassa seuraavan viiden vuoden sisällä ja tulee ohittamaan hiilen johtavana energianlähteenä maailmassa. Tutkijat ovat kehittäneet ohuita ja joustavia aurinkopaneeleja, joilla voidaan muuttaa miltei mitkä tahansa ulkoilmassa olevat pinnat energianlähteiksi. Samanaikaisesti on tapahtumassa merkittävää kehitystä akkujen ja paristojen alueella, mikä mahdollistaa ympäristöystävällisen energian varastoinnin ennennäkemättömällä tavalla. Lisäksi fuusioenergia on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita vuonna 2022. Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa uhkaava vaara ja teknologia voi luoda mahdollisuuksia ilmastokatastrofin torjumiseen. 

Harppaukset terveydenhoidon ja lääketeollisuuden alalla ovat myös olleet valtavia. Kristof nostaa esille, kuinka tutkijat edistyvät merkittävästi malariarokotteiden kehittämisessä, immunoterapia edistyy keinona taistella syöpää vastaan ja uusi geenieditointitekniikka voi pystyä parantamaan sirppisoluanemiaa. Myös Bill Gates nosti esiin tämän geenieditointitekniikan vuosittaisessa kirjeessään ja toteaa että tämä sama lähestymistapa voisi tarjota parannuskeinon HIViin. 

 

Kamppailu maailmanlaajuista köyhyyttä vastaan on hidastunut

Kristof kirjoittaa, kuinka taistelu maailmanlaajuista köyhyyttä vastaan on hidastunut Covid-19 pandemian, ilmastonmuutoksen ja Ukrainan sodan vaikutusten myötä, mutta se ei ole romahtanut täysin. Maailmanpankin tutkijoiden mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä väheni hieman vuonna 2022, vaikka luku on edelleen korkeampi kuin ennen pandemiaa. Lisäksi alustavien arvioiden mukaan maailmanlaajuinen lapsikuolleisuus väheni edelleen pandemian aikana. Alle viisivuotiaiden lasten kuoleman todennäköisyys on nyt puolittunut vuodesta 2000 ja on vain neljännes vuodesta 1970.

Kristof toteaa, kuinka "nyt voi olla parempi aika elää kuin koskaan", mikä saattaa hämmästyttää monia. Hän siteeraa Our World in Data -verkkosivun Max Roseria, jonka mukaan "Maailma on kauhea. Maailma on paljon parempi. Maailma voi olla paljon parempi. Kaikki kolme väitettä ovat totta samaan aikaan."

Mediassa uutisoidaan vuoden aikana erilaisista katastrofeista, kuten luonnonmullistuksista, sodista, onnettomuuksista ja uhista ja vuonna 2022 saimme nähdä näitä runsaasti. On kuitenkin tärkeää keskittyä myös positiivisiin asioihin, jotka usein unohtuvat näiden uutisten keskellä. Meidän tuleekin muistuttaa itseämme siitä, että kehitys on mahdollista, kunhan vain olemme valmiita käyttämään siihen resursseja! 

Hyvää ja parempaa alkanutta vuotta 2023!

avatar

Jauri Häkkä

SENIOR ADVISOR KTM, Svenska Handelshögskolan, Helsinki; Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA)

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT