Skip to content
sfr yritys4

Yritys

SFR PALVELEE

MIKSI VALITA MEIDÄT?

Oletko vastuussa sijoitusomaisuuden hallinnoinnista työsi tai roolisi puitteissa?

Se on luottamustoimi, jossa saatat joutua harkitsemaan useampia vaihtoehtoja, jotta voit työssäsi saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset omistajien tai eri edunsaajien näkökulmasta.

Sijoitustoiminta on yleensä myös pitkäaikaista. Tavoitteena voi olla omistajan pitkäaikaisten sitoumusten tai vastuiden rahoituksen turvaaminen erilaisissa olosuhteissa.

Oletko miettinyt, miten samankaltaisten tavoitteiden parissa työskentelevät kollegat ovat tehneet valintoja, jotka liittyvät sijoitusten allokaatioon tai palveluntarjoajien valintaan?

SFR on tutkinut kolmen vuosikymmenen ajan 100:n suurimman suomalaisen institutionaalisen sijoittajan allokaatioratkaisuja, erilaisten sijoitusvälineiden käyttöä, varainhoitajien valintaa sekä kokemuksia eri palveluntarjoajien työn tuloksesta ja laadusta.

SFR:n Instituutiotutkimuksen tulokset antavat koko sijoittajayhteisölle mahdollisuuden vertailla samankaltaisten haasteiden kanssa työskentelevien kollegojen ratkaisuihin ja valintoihin.

Tarjoatko työsi puitteissa instituutiosijoittajille varainhoitopalveluja?

Oletko kaivannut parempaa ymmärrystä suomalaisen varainhoitomarkkinan kilpailukentästä ja institutionaalisten sijoittajien tarpeista, allokaationäkemyksistä ja asenteista erityyppisiin sijoitusratkaisuihin?

SFR:n Instituutiotutkimuksen toinen tärkeä tavoite on antaa varainhoitajille ja muille palveluntarjoajille mahdollisuus saada yksityiskohtaista palautetta ja kehittää toimintaansa, jotta he voivat palvella instituutioasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Klikkaa

Missio

Missio

Pyrimme parantamaan eri toimijoiden välistä ymmärrystä varainhoitomarkkinan kilpailukentästä sekä sijoittajien allokaationäkemykset että asenteet erityyppisiin sijoitusratkaisuihin.

Tutkimuksiemme tiedoilla haluamme antaa varainhoitoalalla toimiville palveluntarjojille paremman mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa ja asiakkaiden palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla.

Klikkaa

Visio

Visio

Pohjoismaiden johtava kvalitatiivisten tutkimuksien palveluntarjoaja varainhoitoyhteisön eduksi.

Tarjoamme varallisuudenhoidon markkinoilla laadukkaita tutkimuksen tuloksia jotka hyödyttävät palveluntarjoajien asiakasymmärrystä ja kilpailuanalyysiä päätöksenteon tueksi.

Klikkaa

Arvot

Arvot

Vastuullinen liiketoiminta

Kestävän sijoittamisen edistäminen

Luottamuksellisuus

Innovatiivisuus

Asiakaskeskeisyys

Yli 30 vuotta historiaa

AIKAJANA

 • 1990

  SFR perustettiin vuonna 1990 professori Ingo Walterin aloitteesta pohjoismaisten yrityspankkimarkkinoiden analysoimiseksi. 
 • 1991

  Corporate Banking Programme, toisen syvällisen tutkimuksen onnistunut toteutus pohjoismaissa.
 • 1996

  Investment Services Programme julkaistiin. Ensimmäinen institutionaalisen varainhoidon laaja tutkimus, tarkkaan valittujen sijoittajien kanssa. Päätimme keskittyä tarkemmin asiakaskokemuksiin ja niihin vaikuttaviin taustoihin. Nykyinen SFR-analyysi syntyi.
 • 2000

  Lanseerattiin Suomeen The Competitive Positioning Report, joka on osa SFR Institutional Investment Programme ohjelmaa. Se kattaa sekä omaisuudenhoidon että sijoitusrahastojen ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen palvelumarkkinat.
 • 2006

  Palkattiin lisää resursseja ja vahvistettiin tutkimustietojärjestelmän kehittämistä sekä tietojen hallintaa.
 • 2010

  Ruotsissa toteutettiin kolmena peräkkäisenä vuotena Investment Services Programme tutkimuksia.
 • 2012

  Tanskassa toteutettiin kahtena peräkkäisenä vuotena Investment Services Programme tutkimuksia.
 • 2013

  Private Banking tutkimuksen toteutus Suomessa
 • 2015

  Vahinkovakuutustutkimuksen lanseeraus Suomessa ja SFRN 25-vuotisjuhlat.
 • 2019

  Jo 20. vuotuinen varainhoitotutkimus valmistui.
 • 2021

  SijoittajaPRO Finland ja Scandinavian Financial Research (SFR) allekirjoittivat sopimuksen, jolla SFR:n enemmistöomistus siirtyi SijoittajaPRO Finlandille. 

  Family Offices Programmen onnistunut proof of concept (POC) 

 • 2022

  Erillistä ja hyvin kattavaa Comprehensive Alternative Investment tutkimuksen lanseeraus.