Skip to content
SFR Research Företag

Företag

VARFÖR VÄLJA OSS?

Är du ansvarig för att hantera investeringstillgångar inom ramen för din professionella roll?

Det är en förtroendeställning där du kan behöva överväga fler alternativ för att uppnå bästa möjliga resultat i ditt arbete ur ägarnas eller andra intressenters perspektiv.

Förvaltning är en långsiktig verksamhet. Målet kan vara att säkerställa finansieringen av ägarens långsiktiga åtaganden eller framtida leveranser under olika omständigheter.

Har du någonsin undrat hur kollegor som arbetar med liknande mål har gjort val relaterade till investeringsallokering eller val av tjänsteleverantör?

I tre decennier har SFR studerat de 100 största finländska institutionella investerarnas allokeringslösningar, användningen av olika placeringsobjekt, valet av kapitalförvaltare samt erfarenheter av resultaten och kvaliteten på olika tjänsteleverantörers arbete.

Resultaten av SFR:s institutionella undersökning gör det möjligt för hela investerarkollektivet att jämföra lösningar och val hos kollegor som arbetar med liknande utmaningar.

Tillhandahåller du kapitalförvaltningstjänster till institutionella investerare inom ramen för ditt arbete?

Behöver du en bättre förståelse för konkurrenssituationen på den finska marknaden för kapitalförvaltning och de institutionella kapitalägarnas behov, allokeringssyn och attityder till olika typer av investeringslösningar?

Ett annat viktigt mål med SFR:s institutionella studier är att göra det möjligt för kapitalförvaltare och andra tjänsteleverantörer att få detaljerad feedback och utveckla sin verksamhet så att de kan betjäna sina kunder på bästa möjliga sätt.

SFR_missio_L8A5602
Klicka

MISSION

MISSION

Vi strävar efter att förbättra förståelsen för konkurrenslandskapet bland olika aktörer, samt kapitalägarnas målsättningar, allokering och inställningar till olika typer av förvaltning och fonder.

Med hjälp av data från vår forskning vill vi ge tjänsteleverantörer som är verksamma inom branschen en bättre möjlighet att utveckla sin verksamhet och betjäna kunderna på bästa möjliga sätt.

SFR_visio_L8A5453
Klicka

VISION

VISION

En ledande leverantör av kvalitativa studier i Norden till förmån för finansbranschen och dess kunder.

Vi erbjuder högkvalitativa forskningsresultat som gynnar hela marknaden.

SFR_arvot_L8A6206
Klicka

VÄRDERINGAR

VÄRDERINGAR

Expertis

Konfidentialitet och objektivitet

Främjande av hållbara investeringar

Kundorientering

Över 30 års historia

TIDSLINJE

 • 1990

  SFR grundades 1990 på initiativ av professor Ingo Walter för att analysera den nordiska Corprate Banking marknaden.

 • 1991

  Corporate Banking Programme, framgångsrikt genomförande av en fördjupad studie i de nordiska länderna.

 • 1996

  Investment Services Programme lanserades. Den första omfattande studien av institutionell kapitalförvaltning, med noggrant utvalda kapitalägare. Med ISP bestämde vi att fokusera närmare på kundupplevelser och bakgrundsfaktorer som påverkar dem. Den nuvarande SFR-analysen föddes.

 • 2000

  Rapporten om konkurrensläget, Competitive Positioning, som är en del av SFR:s ISP studie, lanserades på den finska marknaden. Det omfattar både kapitalförvaltning och fonder.

 • 2006

  Mer resurser rekryterades och utvecklingen av informationssystemet och data management stärktes.
 • 2010

  ISP programmets studier genomfördes i Sverige tre år i rad.

 • 2012

  ISP programmets studier genomfördes i Danmark två år i rad.
 • 2013

  Genomförandet av Private Banking-undersökningen i Finland

 • 2015

  Skadeförsäkringsstudien inleds i Finland och SFR:s 25-årsjubileum.

 • 2019

  Den 20:e årliga ISP studien om kapitalförvaltning slutfördes. 

 • 2021

  SijoittajaPRO Finland och Scandinavian Financial Research (SFR) tecknade ett avtal om förvärv av SFR:s aktiemajoritet till SijoittajaPRO Finland. 
  Utveckling av Family Offices Program med framgångsrikt proof of concept (POC) 

 • 2022

  Lansering av särskild och mycket omfattande studie om alternativa investeringar.