Skip to content
SFR_alternative-investments_L8A5674

STUDIE OM ALTERNATIVA PLACERINGAR

Sedan 2000 ingår alternativa placeringar i det årliga SFR Investment Services-programmet. Strukturerna i alternativa placeringsportföljer och efterfrågan på specifika tillgångsslag eller strategier analyseras bland olika typers kapitalägarna. De specifika avsnitten, som bland annat berör användning av konsulter, kompletteras av en detaljerad undersökning om vilka leverantörer som har valts ut för att tillhandahålla dessa tjänster till institutionella placerare. Man fokuserar även på hur deras roller har förändrats och vilka förväntningar man har om framtiden.

Från år 2022 kommer SFR att ytterligare fördjupa sig i världen av alternativa placeringar, som fortfarande ökar sin roll i institutionella placeringsportföljer. Vi bestämde oss för att starta en separat studie om en sektor som delvis saknar transparens och vi ville även utöka undersökningens deltagare till att omfatta olika typers placeringsbolag och Family Offices. På detta sätt tror vi att vi kommer att kunna ge både kapitalägare och tjänsteleverantörer en mer omfattande rapport som kommer att bidra positivt till en mer strukturerad strategisk allokering.

PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR AV SFR-STUDIENS RESULTAT:

  • Utveckling av produktportföljen
  • Förbättra kvaliteten på tjänsterna
  • Utveckling av kundkommunikation
  • Hantering av kundrelationer
  • Koordinering av kundansvar
  • Beslutsstöd
SFR_käyttökohteet-2_L8A5950

Boka tid med en av våra experter!

FYRA SKÄL ATT ANLITA SFR:

1
HÖGKVALITATIVA DJUPINTERVJUER
2
SEDAN 1996
3
DE 100 MEST BETYDANDE INSTITUTIONELLA KAPITALÄGARE
4
SVARSFREKVENS ÖVER 95%