Skip to content
Abstract photo

SFR Alternative Managers -tutkimus

Vaihtoehtoisten Sijoitusten tutkimus on vuodesta 2006 alkaen ollut osa vuotuista Institutional Investment Services -ohjelmaa. Tutkimme vaihtoehtoisen sijoitussalkun rakennetta ja analysoimme kysyntäsuuntauksia eri sijoittajaryhmien kesken. Vaihtoehtojen kasvaessa on myös tutkimuksen kehityttävä.

Vuonna 2022 toteuttamassamme alternatiivisijoittamiseen keskittyneessä pilottitutkimuksessa havaitsimme alternatiivisijoittajien keskuudessa puutteen managerien ja rahastojen arviointi- ja tiedonsaantikanavissa. Tähän tarpeeseen suomalaisissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa vastaa täysin haastattelututkimuksemme Alternative Managers.

SFR ALTERNATIVE MANAGERS -TUTKIMUS 2024

Alternative Managers on SFR Researchin uusi alternatiivisijoittamiseen keskittyvä haastattelututkimus, joka vahvistaa sijoittajien ja varainhoitajien tuntemusta vaihtoehtoisten sijoitusten trendeistä sekä palveluntarjoajien vahvuuksista ja kehityskohteista Suomessa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) kanssa.

Tutkimukseen on valittu mukaan laaja joukko sekä yksityisiä sijoitusyhtiöitä että suuria instituutiosijoittajia, jotka arvioivat käyttämiään varainhoitajia sijoitusprosessilleen tärkeimmillä kriteereillä. Sijoittajien haastattelut on toteutettu talven ja kevään 2024 aikana.

Hyödyntäen laajoja syvähaastatteluja tutkimus tuottaa vertailukelpoista tietoa alternatiivimanagerien palvelunlaadusta sijoittajien määrittämien avainkriteerien perusteella mitattuna, sekä valaistee yksityisten ja julkisten vastaajaryhmien palvelutarpeita ja vaatimuksia rahasto- ja managerivalinnoissa.

Tutkimuksemme tukee ja tehostaa sijoittajan päätöksentekoa tehden alternatiivien vertailusta läpinäkyvämpää kuin koskaan aiemmin. Voimme myös luoda yksityiskohtaisempia ja räätälöidympi raportteja tutkimuksen datan perusteella.

Varainhoitajalle tutkimus tarjoaa yksityiskohtaisen kokonaisuuden omaa ja kilpailijoidensa palvelun laatua kuvaavaa markkinatuntemusta sijoittajien tärkeimmiksi arvioimien kriteerien perusteella. Manageri saa myös anonyymissä muodossa laadulliset palautteet, jotka sijoittajat ovat antaneet heistä. Lisäksi managerit hyötyvät varainkeruussaan sekä sijoittajien paremmasta markkinatuntemuksesta että tutkimuksen tuottamasta tiedosta liittyen sijoittajien tarpeisiin ja vaatimuksiin niin strategiansa kohdentamisessa kuin varainhankintaprosessissaan.

Riippumaton tutkimustieto on elintärkeää tehtäessä tehokkaita sijoituspäätöksiä. Haluamme tutkimuksillamme olla mukana tukemassa suomalaisen pääomamarkkinan hyvinvointia ja luoda edellytyksiä osaamisen ja innovaation vahvistumiselle.

 

HYÖDYT SIJOITTAJALLE

  • Syväluotaava raportti varainhoitajien palvelun laadusta omaisuusluokittain vertaisarvioita hyödyntäen
  • Kotimaisten markkinoiden nousevien trendien ja managerien tunnistaminen
  • Kattava kokonaiskuva potentiaalisista palveluntarjoajista myös tarkoin rajattujen niche-sektorien analyysi
  • Sijoitusstrategian terävöittäminen laajan vastaajakunnan osaamista hyödyntämällä

 

HYÖDYT MANAGERILLE

  • Sijoittajien yksityiskohtaisten tarpeiden ja palveluvaatimusten tunnistaminen
  • Sijoittajakunnan tarkempi ja laajempi tuntemus markkinoista ja osaamisestanne
  • Omien ja kilpailijoiden vahvuuksien ja kehityskohtien havainnointi - Anonyymien sijoittajien suora palaute
  • Sijoittajien varainhankintavaiheen parhaat toimintatavat Mitä virheitä rahaston esittelyssä tehdään? 

Haluan tietää lisää tutkimuksesta!