Skip to content
SFR_alternative-investments_L8A5674

Vaihtoehtoisten Sijoitusten tutkimus

Vaihtoehtoisten Sijoitusten tutkimus on vuodesta 2000 alkaen ollut osa vuotuista Institutional Investment Services -ohjelmaa. Tutkimme vaihtoehtoisen sijoitussalkun rakennetta ja analysoimme kysyntäsuuntauksia  eri sijoittajaryhmien kesken. Erityisosioita, jotka koskevat mm. konsulttien käyttöä, seuraa yksityiskohtainen tarkastelu siitä, mitkä yritykset on valittu tarjoamaan näitä palveluja institutionaalisille sijoittajille ja miten niiden rooli on muuttunut ja miten niiden odotetaan muuttavan.

Haluamme pureutua syvemmin vaihtoehtoisen sijoitusten maailmaan ja vuonna 2022 toteutimme erillisen pilottitutkimuksen vaihtoehtoisesta sijoittamisesta. 

Vuonna 2023 lanseerasimme alternatiivirahastotutkimuksen, jossa tarkastelemme vaihtoehtorahastoja ja niiden hoitajia. Tutkimus jakautuu kahteen teemaan, joita ovat alternatiivisijoittamisen trendit ja alternatiivirahastomanagerien arviot. Tavoitteenamme on saada vertaisarvioita suomalaisista vaihtoehtorahastomanagereista ja edesauttaa niiden tunnettuutta ja sijoituskelpoisuutta ammattimaisten sijoittajien keskuudessa. Tutkimuksessa haastattelemme suomalaisten vaihtoehtorahastojen sijoittajia. Tutkimus valmistuu keväällä 2024. 

SFR-TUTKIMUKSEN KÄYTTÖKOHTEITA

  • Tuoteportfolion kehittäminen
  • Palvelun laadun parantaminen
  • Asiakasviestinnän kehittäminen
  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Asiakasvastuullisten kehittäminen
  • Päätöksenteon tuki
SFR_käyttökohteet-2_L8A5950

Haluan tietää lisää tutkimuksesta!