Skip to content
SFR_etusivu_L8A6126

LAAJA KONTAKTIVERKOSTO VARALLISUUDENHOIDON MARKKINOILLA

MIKSI VALITA SFR?

Oletko vastuussa sijoitusomaisuuden hallinnoinnista työsi tai roolisi puitteissa? Se on luottamustoimi, jossa saatat joutua harkitsemaan useampia vaihtoehtoja, jotta voit työssäsi saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset omistajien tai eri edunsaajien näkökulmasta.

Sijoitustoiminta on yleensä myös pitkäaikaista. Tavoitteena voi olla omistajan pitkäaikaisten sitoumusten tai vastuiden rahoituksen turvaaminen erilaisissa olosuhteissa.

Oletko miettinyt, miten samankaltaisten tavoitteiden parissa työskentelevät kollegat ovat tehneet valintoja, jotka liittyvät sijoitusten allokaatioon tai palveluntarjoajien valintaan?

SFR on tutkinut kolmen vuosikymmenen ajan 100:n suurimman suomalaisen institutionaalisen sijoittajan allokaatioratkaisuja, erilaisten sijoitusvälineiden käyttöä, varainhoitajien valintaa sekä kokemuksia eri palveluntarjoajien työn tuloksesta ja laadusta.

SFR:n Instituutiotutkimuksen tulokset antavat koko sijoittajayhteisölle mahdollisuuden vertailla samankaltaisten haasteiden kanssa työskentelevien kollegojen ratkaisuihin ja valintoihin.

Tarjoatko työsi puitteissa instituutiosijoittajille varainhoitopalveluja? Oletko kaivannut parempaa ymmärrystä suomalaisen varainhoitomarkkinan kilpailukentästä ja institutionaalisten sijoittajien tarpeista, allokaationäkemyksistä ja asenteista erityyppisiin sijoitusratkaisuihin?

SFR:n Instituutiotutkimuksen toinen tärkeä tavoite on antaa varainhoitajille ja muille palveluntarjoajille mahdollisuus saada yksityiskohtaista palautetta ja kehittää toimintaansa, jotta he voivat palvella instituutioasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

70+

MITATTAVAA
toteutettua
tutkimusprojektia

110+

VUOTTA
yhteistä ammatillista
työkokemusta

500+

KONSULTOINTIA
ylemmän 
johdon kanssa

9000+

TAPAAMISTA
henkilökohtaisissa
haastatteluissa

TUTKIMUSTIETOA KEHITTÄMISEEN

Tutkimustietoa strategisen liikkeenjohdon kehittämiseen ja koko varainhoitoyhteisön eduksi

SFR Research varainhoidon tutkimus tukee yrityksenne strategista liikkeenjohtoa laadukkaiden syvähaastattelujen ja luotettavien asiakaskokemuksen arvioiden kautta. Tutkimusmenetelmämme menevät pintaa syvemmälle ja selvittävät asiakkaidenne todelliset tarpeet. SFR Researchin tuoma asiakasymmärrys sekä kilpailuanalyysi hyödyttävät päätöksentekoanne merkittävästi.

SFR eli Scandinavian Financial Research tarjoaa myös liikkeenjohdon konsultointia, jonka avulla toimintanne kehittyy seuraavalle tasolle. SFR:n tavoite on muun muassa edistää kestävää sijoittamista ja siten koko varainhoitoyhteisön vastuullista toimintaa.

SFR_etusivu_ryhmä_L8A6031

 

Tekemisen perusta

NÄISTÄ MEIDÄT TUNNETAAN

Varallisuudenhoitoalan osaaminen: SFR on ollut yli 30 vuotta mukana lisäämässä finanssialan toimijoiden osaamista ja dialogia. Kaikki SFR:n toiminta tukee tätä tavoitetta. SFR:n osaaminen on syvällistä ja pitkäjänteistä.

Tutkimustulosten luotettavuus: Vankka varainhoitolan ja akateeminen tutkimusosaaminen on selkärankamme. Syvähaastatteluista saadut arviot analysoidaan erityisellä huolellisuudella ja ammattitaidolla. Tulosten tulkinta ja kommunikointi on erityisosaamisemme.

Räätälöidyt ratkaisut: Tarjoamme alan osaajina henkilökohtaista palvelua alkaen tutkimuksen kysymysten muotoilusta oman asiakasryhmän syvällisiin tulosten läpikäynteihin.

Tuloksista toimintaan: Meille on tärkeää, että asiakkaamme pystyy kehittämään toimintaansa SFR:n tutkimustulosten avulla. Kehitämme laatumittareita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme työkalut jatkuvaan toiminnan mittaamiseen ja kehittämiseen.

”Tiivis ja keskittynyt kysely, jossa fokus tärkeimpiin osa-alueisiin.”

Palautettaasiakkaalta

”Haastattelu henkilökohtaisesti on erittäin tärkeää.”

Palautettaasiakkaalta

”SFR:n tutkimus antaa hyvän kuvan pohjoismaisista rahoittajista ja heidän palveluistaan.”

Palautettaasiakkaalta

”SFR:n tutkimustyö on aina tuonut suurta lisäarvoa yrityksellemme.”

Palautettaasiakkaalta