Skip to content
SFR_arvot_L8A6248

arvot

Tekemisen perusta

ARVOMME

Asiantuntijuus

Vankka varainhoitolan ymmärrys ja akateeminen tutkimusosaaminen ovat toimintamme kulmakiviä. Analysoimme syvähaastatteluista saamamme arviot erityisellä huolellisuudella ja ammattitaidolla ja niistä johdettujen tulosten tulkinta ja kommunikointi ovat erityisosaamistamme.

 

Luottamuksellisuus

Tutkimusten suunnittelussa, toteutuksen eri vaiheissa ja tulosten analysoinnissa korostuu aina objektiivisuus ja noudatamme koko prosessissa tarkasti hyvän tutkimuksen periaatteita. Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä niiden materiaaleja luovuteta edelleen. Haastateltavat ovat sitoutuneita yhteistyökumppaneitamme.

Kestävän sijoittamisen edistäminen

Kestävyyden merkitys sijoitusmaailmassa kasvaa jatkuvasti ja huomioimme sen myös tutkimuksissamme. Meillä on ainutlaatuinen rooli sijoittaja- ja varainhoitajayhteisön yhdistävänä tahona, mikä mahdollistaa vuoropuhelun käymisen kestävästä sijoittamisesta molempien osapuolten kanssa.

 

Asiakaslähtöisyys

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua alkaen tutkimuksen kysymysten muotoilusta syvällisiin tulosten läpikäynteihin asti. Meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat parantaa toimintaansa raporttiemme avulla ja sen vuoksi kehitämme laatumittareita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tarjoamme työkalut jatkuvaan toiminnan mittaamiseen.