Skip to content
SFR_arvot_L8A6248

arvot

Tekemisen perusta

ARVOMME

Kestävän sijoittamisen edistäminen

Meillä on ainutlaatuinen rooli sijoittaja- ja varainhoitajayhteisön yhdistävänä tahona. Tämä rooli tarjoaa meille mahdollisuuden käydä vuoropuhelua molempien osapuolten kanssa ja näin vaikuttaa aidosti kestävän sijoittamisen käytäntöjen kehittämiseen niin sijoittajan kuin varainhoitajankin näkökulmasta.

 

Asiakaskeskeisyys

Tarjoamme alan osaajina henkilökohtaista palvelua alkaen tutkimuksen kysymysten muotoilusta oman asiakasryhmän syvällisiin tulosten läpikäynteihin. Meille on tärkeää, että asiakkaamme pystyy kehittämään toimintaansa SFR:n tutkimustulosten avulla. Kehitämme laatumittareita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme työkalut jatkuvaan toiminnan mittaamiseen ja kehittämiseen

Luottamuksellisuus

Tutkimuksien suunnittelussa, toteutuksen eri vaiheissa ja tulosten analysoinnissa korostuvat aina objektiivisuuden periaatteet ja ne noudattavat tarkasti hyvän tutkimuksen periaatteita. Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia: teemme kahdenkeskisiä syvähaastatteluita, joiden haastattelumateriaaleja ei luovuteta edelleen. Haastateltavat ovat sitoutuneita yhteistyökumppaneitamme.

 

Innovatiivisuus

Vankka varainhoitolan ja akateeminen tutkimusosaaminen on selkärankamme. Syvähaastatteluista saadut arviot analysoidaan erityisellä huolellisuudella ja ammattitaidolla. Tulosten tulkinta ja kommunikointi on erityisosaamisemme.