Skip to content
SFR_arvot_L8A6248

arvot

Tekemisen perusta

ARVOMME

Kestävän sijoittamisen edistäminen

Meillä on ainutlaatuinen rooli sijoittaja- ja varainhoitajayhteisön yhdistävänä tahona. Tämä rooli tarjoaa meille mahdollisuuden käydä vuoropuhelua molempien osapuolten kanssa ja näin vaikuttaa aidosti kestävän sijoittamisen käytäntöjen kehittämiseen niin sijoittajan kuin varainhoitajankin näkökulmasta.

 

Asiakaslahtöisyys

Tarjoamme alan osaajina henkilökohtaista palvelua alkaen tutkimuksen kysymysten muotoilusta oman asiakasryhmän syvällisiin tulosten läpikäynteihin. Meille on tärkeää, että asiakkaamme pystyy kehittämään toimintaansa SFR:n tutkimustulosten avulla. Kehitämme laatumittareita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tarjoamme työkalut jatkuvaan toiminnan mittaamiseen ja kehittämiseen.

Luottamuksellisuus

Tutkimuksien suunnittelussa, toteutuksen eri vaiheissa ja tulosten analysoinnissa korostuu aina objektiivisuus ja noudatamme koko prosessissa tarkasti hyvän tutkimuksen periaatteita. Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä niiden haastattelumateriaaleja luovuteta edelleen. Haastateltavat ovat sitoutuneita yhteistyökumppaneitamme.

 

Asiantuntijuus

Vankka varainhoitolan ymmärrys ja akateeminen tutkimusosaaminen ovat toimintamme kulmakiviä. Analysoimme syvähaastatteluista saamamme arviot erityisellä huolellisuudella ja ammattitaidolla. Niistä johdettujen tulosten tulkinta ja kommunikointi ovat erityisosaamistamme.