Skip to content
SFR_investments-services_L8A5889

Institutional Investment Services Programme

  • Työkaluja asiakaskokemuksen mittaamiseksi ja palvelun laadun parantamiseen
  • Asiakkaidenne tarvekartoitusta tuoteportfolion suunnittelua varten

 

  • Asiakasymmärryksen avulla konkreettisia keinoja suorituskykynne parantamiseen
  • Asiakasvastaavienne suoriteprofiilit räätälöidysti benchmarkattuna

LAAJA INSTITUTIONAALISEN VARAINHOIDON TUTKIMUS

Institutional Investment services- tutkimus on vuonna 1996 lanseerattu laaja syvähaastattelututkimus, jonka säännöllinen toteutus aloitettiin vuonna 2000. Tutkimukseen osallistuu noin 100 merkittävintä suomalaista institutionaalista sijoittajaa vuosittain ja tarkastelemme siinä sijoittajien allokaatioratkaisuja, erilaisten sijoitusvälineiden käyttöä, varainhoitajien valintaa sekä kokemuksia eri palveluntarjoajien työn tuloksesta ja laadusta.

Instituutiotutkimuksen tulokset antavat sijoittajayhteisölle mahdollisuuden vertailla toimintaansa samankaltaisten haasteiden kanssa työskentelevien kollegojen ratkaisuihin. Tutkimuksen avulla varainhoitajat ja muut palveluntarjoajat saavat yksityiskohtaista palautetta toimintansa kehittämiseen, jotta he voivat palvella instituutioasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuorovaikutukselliset syvähaastattelumme tuovat lisäarvoa myös haastateltavien omaan työhön. Erään sijoittajan sanoin: ”Haastattelunne on hyödyllinen vuosittainen hetki, joka auttaa meitä tarkastelemaan ja arvioimaan portfoliotamme, kuten myös varainhoitajiamme.”

Useiden haastateltavien mukaan SFR toimii tehokkaana palautekanavana palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä. Parempi asiakaskokemus ja palvelun laatu ovat yhteinen tavoitteemme. Teemme tarvittaessa räätälöityjä analyysejä myös haastateltavien omaan käyttöön.

Palkitsemme joka vuosi tutkimuksessamme parhaiten pärjänneet palveluntarjoajat! Lue lisää täällä!

SFR-TUTKIMUKSEN KÄYTTÖKOHTEITA

  • Tuoteportfolion kehittäminen
  • Palvelun laadun parantaminen
  • Asiakasviestinnän kehittäminen
  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Asiakasvastuullisten kehittäminen
  • Päätöksenteon tuki
SFR_käyttökohteet-1_L8A5827

TUTKIMUKSEN METODOLOGIASTA

Tutkimus toteutetaan henkilökohtaisina syvähaastatteluina elo- ja syyskuussa. Tutkimuksemme populaation muodostaa Suomen suurimmat instituutiosijoittajat, joista olemme identifioineet vastaajajoukoksi reilu 100 instituutiota. Osallistumisprosentti tästä sijoittajajoukosta on hyvin korkea ja esimerkiksi vuonna 2023 se oli yli 95 %. Käymme joka vuosi keskustelua palveluntarjoajien kanssa ja annamme heille mahdollisuuden vaikuttaa tutkimuksen haastateltaviin. Suurin osa vastaajista pysyy vuodesta toiseen samana, nostaen tutkimuksen vertailukelpoisuutta vuosien välillä.

Populaatioon kuuluu monipuolisesti erilaisia sijoittajaryhmiä, kuten eläkekassoja- ja säätiöitä, vakuutusyhtiöitä, kaupunkeja ja seurakuntia, säätiöitä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, ammattiliittoja sekä henkilöstörahastoja. Vuoden 2023 tutkimuksessa kaikkien vastaajien yhteenlaskettu hallinnoitava varallisuus oli 275 miljardia euroa, josta vakuutusyhtiöt edustavat noin 250 miljardia euroa. Vastaajien kappalemäärästä vakuutusyhtiöt edustavat alle 10:tä prosenttia.

Kaikki tutkimukseen osallistuvat vastaavat kysymyksiin liittyen nykyisiin ja tuleviin allokaatioihin, kestävään sijoittamiseen ja kysynnän suuntauksiin ja näistä vastauksista muodostamme trendiraportin. Lisäksi tuotamme kilpailutilanneraportin, jota varten vastaajat antavat käyttämilleen palveluntarjoajille arvosanoja asteikolla 1-5 (1=huonoin, 5=parhain) yhdeksästä eri kriteeristä, joita ovat muun muassa hinnoittelu, kestävä sijoittaminen ja näkemyksenottokyky. Näistä arvosanoista laskemme keskiarvon ja palkitsemme parhaat pisteet saaneet palveluntarjoajat eri kategorioissa. Vakuutusyhtiöt eivät anna arvosanoja käyttämistään palveluntarjoajista omien sisäisten toimintamalliensa vuoksi. Jokaisen sijoittajan arvosanoilla on sama painoarvo riippumatta varallisuuden määrästä tai valitusta varainhoidon mallista.

Palkitsemme joka vuosi tutkimuksessamme parhaiten menestyneet palveluntarjoajat. Jaamme heidät kolmeen eri kategoriaan käyttöasteen ja tuotevalikoiman mukaan. Ryhmässä ”Large” on mukana käyttöasteeltaan suurimmat palveluntarjoajat kun taas Challenger-ryhmässä on palveluntarjoajia, joilla on pienempi käyttöaste tutkimuksessamme. Specialized - ryhmässä taas on palveluntarjoajia, jotka ovat keskittyneet vain harvoihin omaisuuslajeihin. Palkitsemme sekä parhaiten yleisesti tutkimuksessa pärjänneet, että parhaat kestävän sijoittamisen arvosanat saaneet toimijat.

Haluan tietää lisää tutkimuksesta!

NELJÄ SYYTÄ VALITA

1
Laadukkaat syvähaastattelut
2
Vuodesta 1996 alkaen
3
100 merkittävintä instituutiota 
4
Vastausprosentti yli 95