Skip to content
SFR_investments-services_L8A5889

Institutional Investment Services Programme

  • Työkaluja asiakaskokemuksen mittaamiseksi ja palvelun laadun parantamiseen
  • Asiakkaidenne tarvekartoitusta tuoteportfolion suunnittelua varten

 

  • Asiakasymmärryksen avulla konkreettisia keinoja suorituskykynne parantamiseen
  • Asiakasvastaavienne suoriteprofiilit räätälöidysti benchmarkattuna

LAAJA INSTITUTIONAALISEN VARAINHOIDON TUTKIMUS

Institutional Investment services- tutkimus on vuonna 1996 aloitettu laaja syvähaastattelututkimus, johon osallistuu noin 100 merkittävintä suomalaista institutionaalista sijoittajaa vuosittain. Tutkimuksessa tarkastelemme sijoittajien allokaatioratkaisuja, erilaisten sijoitusvälineiden käyttöä, varainhoitajien valintaa sekä kokemuksia eri palveluntarjoajien työn tuloksesta ja laadusta.

Instituutiotutkimuksen tulokset antavat sijoittajayhteisölle mahdollisuuden vertailla toimintaansa samankaltaisten haasteiden kanssa työskentelevien kollegojen ratkaisuihin. Tutkimuksen avulla varainhoitajat ja muut palveluntarjoajat saavat yksityiskohtaista palautetta toimintansa kehittämiseen, jotta he voivat palvella instituutioasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuorovaikutukselliset syvähaastattelumme tuovat lisäarvoa myös haastateltavien omaan työhön. Erään sijoittajan sanoin: ”Haastattelunne on hyödyllinen vuosittainen hetki, joka auttaa meitä tarkastelemaan ja arvioimaan portfoliotamme, kuten myös varainhoitajiamme.”

Useiden haastateltavien mukaan SFR toimii tehokkaana palautekanavana palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä. Parempi asiakaskokemus ja palvelun laatu ovat yhteinen tavoitteemme. Teemme tarvittaessa räätälöityjä analyysejä myös haastateltavien omaan käyttöön.

Palkitsemme joka vuosi tutkimuksessamme parhaiten pärjänneet palveluntarjoajat! Lue lisää täällä!

SFR-TUTKIMUKSEN KÄYTTÖKOHTEITA

  • Tuoteportfolion kehittäminen
  • Palvelun laadun parantaminen
  • Asiakasviestinnän kehittäminen
  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Asiakasvastuullisten kehittäminen
  • Päätöksenteon tuki
SFR_käyttökohteet-1_L8A5827

Haluan tietää lisää tutkimuksesta!

NELJÄ SYYTÄ VALITA

1
Laadukkaat syvähaastattelut
2
Vuodesta 1996 alkaen
3
100 merkittävintä instituutiota 
4
Vastausprosentti yli 95