Skip to content
SFR_palvelumme_L8A6344

Palvelumme

Tarjoamme laadukasta ja riippumatonta tutkimuspalvelua sijoittajille ja palveluntarjoajille. Lisäksi tuotamme korkealaatuisia finanssialan asiakas- ja kilpailuanalyysejä pankeille sekä varainhoitoyhtiöille.

Tutkimusohjelmamme tarjoavat finanssialan toimijoille työkaluja strategisen päätöksenteon tueksi ja asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Kvalitatiivista analyysiämme voi hyödyntää laajasti niin tuoteportfolion kehittämisessä kuin asiakkuuksien hallinnassa.

Valtaosa haastateltavista kumppaneistamme osallistuu tutkimusohjelmaamme joka vuosi. Jatkuvuus tarjoaa vertailukohtia, mikä taas mahdollistaa pitkäjänteisen kehittymisen. Samalla monivuotinen yhteistyö varmistaa myös SFR:n oman tutkimustyön jatkuvan kehityksen, mistä asiakkaamme edelleen hyötyvät.

Tarjoamme myös varainhoidon ja yrityspankkipalveluiden räätälöityä konsultaatiota yli 30 vuoden kokemuksella. Tässä meitä tukee laaja kansainvälinen asiantuntijaverkostomme.

TUTKIMUSOHJELMAMME

Tarjoatko varainhoitopalveluita institutionaalisille sijoittajille? 

Oletko kaivannut parempaa ymmärrystä suomalaisen varainhoitomarkkinan kilpailukentästä ja institutionaalisten sijoittajien tarpeista? 

SFR:n tutkimukset antavat varainhoitajille ja muille palveluntarjoajille yksityiskohtaista palautetta suoraan heidän asiakkailtaan, minkä lisäksi raportit mahdollistavat oman suoriutumisen vertailun muihin alan toimijoihin. Tutkimuksemme tarjoavat lisäksi arvokasta tietoa sijoittajien ajatuksista markkinoihin ja tulevaisuuden trendeihin liittyen. Ulkopuolisena tutkimusorganisaationa keräämämme data on puolueetonta ja se tarjoaa objektiivisen näkemyksen toiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. 

 

Oletko vastuussa sijoitusomaisuuden hallinnoinnista? 

Oletko miettinyt, miten samankaltaisten tavoitteiden parissa työskentelevät kollegasi ovat tehneet valintoja liittyen sijoitusten allokaatioon tai palveluntarjoajien valintaan?

Tutkimusraporttimme tarjoavat institutionaalisille sijoittajille informaatiota oman päätöksenteon tueksi. Raporteistamme voi löytää suurimpien sijoittajien näkemyksiä esimerkiksi nykyisestä ja tulevaisuuden markkinasta, allokaatiomuutoksista ja kestävästä sijoittamisesta. Lisäksi raporttimme tarjoaa tietoa eri palveluntarjoajista ja sijoittajien kokemuksista heistä.

SFR-TUTKIMUS ON

1
Luotettavaa
2
Erikoistunutta
3
Dynaamista
4
Päätöksentekoa parantavaa
SFR-tutkimuksen

KÄYTTÖKOHTEITA

Pöytä
TUOTTEETTuoteportfolion kehittäminen
Eero Okkolin ja Toni Lukkari
PALVELU & MITTAAMINENPalvelun laadun parantaminen
Reeta Jutila
VIESTINTÄAsiakasviestinnän kehittäminen
Reeta Jutila ja Toni Lukkari
SUHTEETAsiakassuhteen hoitaminen
Kädet työpöydällä
PÄÄTÖKSETPäätöksenteon tuki
Stefan Nordling
KEHITYSAsiakasvastuullisten kehittäminen