Skip to content
SFR_palvelumme_L8A6344

Tjänster

TJÄNSTER

SFR tillhandahåller högkvalitativa kund- och konkurrensanalyser inom finansbranschen, framförallt till banker, försäkringsbolag, fondbolag samt kapitalförvaltare. 

Våra forskningsprogram ger aktörer inom finanssektorn verktyg för att stödja strategiskt beslutsfattande och höja nivån att förstå kundernas vekliga behov. Vår kvalitativa analys kan användas med syftet att utveckla produktportföljen och höja nivån på kundtjänsten.

De allra flesta av våra kunder deltar i våra forskningsstudier år efter år. Kontinuitet ger möjlighet till tillförlitlig jämförelse vilket i sin tur möjliggör långsiktig utveckling. Samtidigt säkerställer det fleråriga samarbetet också en kontinuerlig utveckling av SFR:s egen forskning, vilket fortsätter att gynna våra kunder.

Vi erbjuder också skräddarsydd konsultation om tjänster inom kapitalförvaltning, bank och finans med över 30 års erfarenhet. Vi får stöd i detta av vårt omfattande internationella nätverk av experter.

SFR-FORSKNING ÄR

1
PÅLITLIG
2
SPECIALISERAD
3
DYNAMISK
4
BESLUTSSTÖD
SFR-studie

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PRODUKT

Utveckling av produktportföljen

SERVICE & UTVÄRDERING

Förbättra kvaliteten på tjänsterna

KOMMUNIKATIONUtveckling av kundkommunikation
KONTAKT

Hantering av kundrelationer

ANSVAR

Utveckling av kundansvar

BESLUT

Beslutsstöd