Skip to content
SFR_palvelumme_L8A6344

Tjänster

TJÄNSTER

SFR tillhandahåller högkvalitativa kund- och konkurrensanalyser inom finansbranschen, framförallt till banker, försäkringsbolag, fondbolag samt kapitalförvaltare. 

Våra forskningsprogram ger aktörer inom finanssektorn verktyg för att stödja strategiskt beslutsfattande och höja nivån att förstå kundernas vekliga behov. Vår kvalitativa analys kan användas med syftet att utveckla produktportföljen och höja nivån på kundtjänsten.

De allra flesta av våra kunder deltar i våra forskningsstudier år efter år. Kontinuitet ger möjlighet till tillförlitlig jämförelse vilket i sin tur möjliggör långsiktig utveckling. Samtidigt säkerställer det fleråriga samarbetet också en kontinuerlig utveckling av SFR:s egen forskning, vilket fortsätter att gynna våra kunder.

Vi erbjuder också skräddarsydd konsultation om tjänster inom kapitalförvaltning, bank och finans med över 30 års erfarenhet. Vi får stöd i detta av vårt omfattande internationella nätverk av experter.

SFR-FORSKNING ÄR

1
PÅLITLIG
2
SPECIALISERAD
3
DYNAMISK
4
BESLUTSSTÖD
SFR-studie

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Businesswoman holding a brief case.
PRODUKT

Utveckling av produktportföljen

Man searching through servers in data center
SERVICE & UTVÄRDERING

Förbättra kvaliteten på tjänsterna

businessman hand working with modern technology and digital layer effect as business strategy concept
KOMMUNIKATIONUtveckling av kundkommunikation
Investment adviser giving a presentation to a friendly smiling young couple seated at her desk in the office
KONTAKT

Hantering av kundrelationer

Thoughtful businessman working on laptop in office at night
ANSVAR

Utveckling av kundansvar

Handshake in front of business people
BESLUT

Beslutsstöd