Skip to content
SFR_yhteisö_L8A6356

SFR Nätverk

STARKT NÄTVERK INOM FINANSSEKTORN

Vi är särskilt kända för vårt starka lokala samarbetsnätverk. SFR-kollektivet omfattar investerings- och finanschefer samt analytiker, finans-, likviditets- och hållbarhetsexperter, bland flera andra beslutsfattande roller i vår bransch.

Våra långvariga relationer med branschens främsta experter återspeglar det förtroende vi har förtjänat genom åren bland dessa aktörer. Detta ömsesidiga, konfidentiella arbetsförhållande gör det möjligt att bedriva forskning av hög kvalitet.

De personer vi intervjuat har på många sätt nytta av sitt deltagande i SFR:s årliga studier. Våra interaktiva djupintervjuer tillför också värde till de intervjuade personernas eget arbete. Med en placerinsschefs ord, "Intervjun med er är en nyttig årlig milstolpe som hjälper oss att granska och utvärdera vår portfölj, liksom våra kapitalförvaltare."

Enligt flera av våra intervjuade fungerar SFR som en effektiv återkopplingskanal mellan kapitalförvaltare/banker och kunder. Bättre kundupplevelse och servicekvalitet är vårt gemensamma mål. Vid behov genomför vi även skräddarsydda analyser för de intervjuades eget bruk.

Vi arrangerar evenemang för placerarna som deltar i undersökningarna för att presentera den senaste forskningen och diskutera aktuella marknadstrender. Dessa evenemang är också ett populärt tillfälle att lära känna kollegor och diskutera åsikter.

I slutändan bygger hela vår verksamhet på en solid akademisk grund. Detta bygger på nära samarbete med universitet och SFR-teamets egna akademiska bakgrunder. På så sätt kan vi utnyttja den senaste forskningen inom området även i vårt eget arbete.

Ruotsinkielinen yhteistö pienempi