Skip to content
SFR_yhteisö_L8A6356

SFR-yhteisö

SIJOITUS- JA RAHOITUSALAN

Vahva verkosto

Olemme erityisen tunnettuja vahvasta paikallisesta yhteistyöverkostostamme. SFR-yhteisöön kuuluu niin sijoitus- ja rahoitusjohtajia kuin rahoitus-, treasury-, likviditeetti- ja sijoitusasiantuntijoita muiden rahoitusalan ammattilaisten ohella.

Pitkäaikaiset suhteemme rahoitusalan osaajiin heijastavat vuosien aikana ansaitsemaamme luottamusta näiden kiireisten asiantuntijoiden keskuudessa. Tämä molemminpuolinen, luottamuksellinen yhteistyösuhde mahdollistaa korkealaatuisen tutkimustyön tekemisen.

Haastattelemamme henkilöt hyötyvät monin tavoin osallistumisestaan SFR:n vuosittaisiin tutkimuksiin. Vuorovaikutukselliset syvähaastattelumme tuovat lisäarvoa myös haastateltavien omaan työhön. Erään sijoittajan sanoin: ”Haastattelunne on hyödyllinen vuosittainen hetki, joka auttaa meitä tarkastelemaan ja arvioimaan portfoliotamme, kuten myös varainhoitajiamme.”

Useiden haastateltujen mukaan SFR toimii tehokkaana palautekanavana varainhoitajien/pankkien ja asiakkaiden välillä. Parempi asiakaskokemus ja palvelun laatu ovat yhteinen tavoitteemme. Teemme tarvittaessa räätälöityjä analyysejä myös haastateltavien omaan käyttöön.

Järjestämme haastateltavillemme säännöllisesti yksityistilaisuuksia, joissa esittelemme uusinta tutkimusta ja keskustelemme ajankohtaisista markkinatrendeistä. Nämä tapahtumat ovat myös suosittu tilaisuus tutustua kollegoihin ja keskustella toisten näkemyksistä.

Viime kädessä koko toimintamme perustuu vankalle akateemiselle pohjalle. Tämän pohjan muodostavat tiiviit yhteistyösuhteet yliopistoihin sekä SFR-tiimin jäsenten omat aketeemiset taustat. Näin pystymme hyödyntämään alan uusinta tutkimusta myös omassa työssämme.

SFR:n yhteistyökumppaneina toimivat toimivat eri yliopistojen professorit pitävät toisinaan seminaareja SFR:n suomalaiselle yhteisölle. Seminaareissa tutustutaan viimeisimpiin tutkimustuloksiin pankkitoiminnasta ja sijoittamisesta.

sfryhteisö