Skip to content
SFR_vastuullisuus_L8A6103

Vastuullisuus

KESTÄVÄN SIJOITTAMISEN TUTKIMINEN

Kestävyyden ja vastuullisuuden merkitys sijoitusmaailmassa kasvaa jatkuvasti ja ne ovat tärkeitä teemoja myös tutkimuksissamme. Vuosittain saamme laajasti tietoa suomalaisten institutionaalisten sijoittajien käytännöistä ja ajatuksista niihin liittyen. 

Meillä on ainutlaatuinen rooli sijoittaja- ja varainhoitajayhteisön yhdistävänä tahona. Tämä rooli tarjoaa meille mahdollisuuden käydä vuoropuhelua molempien osapuolten kanssa ja näin vaikuttaa aidosti kestävän sijoittamisen käytäntöjen kehittämiseen niin sijoittajan kuin varainhoitajankin näkökulmasta. 

 

SFR on toiminut kestävän sijoittamisen tutkimuksen edelläkävijänä ja nostimme sen fokukseen varainhoidon tutkimuksessamme jo vuonna 2007. Kysymme vuosittain haastateltaviltamme heidän vastuullisen ja kestävän sijoittamisen käytännöistään ja koostamme ne osaksi tutkimuksiemme raportteja.

Tulevaisuudessa aiomme yhä enemmän korostaa kestävän sijoittamisen merkitystä tutkimuksissamme ja näin omalta osaltamme voimme vaikuttaa kestävän sijoittamisen toimialan kehitykseen.

SFR_luotettavuus_L8A5566
Klikkaa

LUOTETTAVUUS

LUOTETTAVUUS

Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia: teemme kahdenkeskisiä syvähaastatteluita, joiden haastattelumateriaaleja ei luovuteta edelleen.

SFR_tietoturva_L8A5629
Klikkaa

TIETOTURVA

TIETOTURVA

Haastattelumateriaalien ja tutkimusraporttien tietoturvalla on suuri prioriteetti: kaikista materiaaleista huolehditaan erityistä huolellisuutta noudattaen. 

SFR_anonymiteetti_L8A5576
Klikkaa

ANONYMITEETTI

ANONYMITEETTI

Kaikki tutkimuksiin osallistuneiden antama tieto käsitellään tilastollisesti siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.

Edelläkävijän

VASTUULLINEN TUTKIMUS

Me SFR:llä edustamme vastuullista tutkimusta ja haluamme toimia alamme edelläkävijöinä.

Tutkimuksien suunnittelussa, toteutuksen eri vaiheissa ja tulosten analysoinnissa korostuu aina objektiivisuus ja noudatamme koko prosessissa tarkasti hyvän tutkimuksen periaatteita. Haastateltavat ovat sitoutuneita yhteistyökumppaneitamme.

Haastattelumateriaalien ja tutkimusraporttien tietoturvalla on suuri prioriteetti ja kaikista materiaaleista huolehditaan erityistä huolellisuutta noudattaen.

Analysoimme ja yhdistämme tutkimuksiin osallistuneiden vastauksia oikeutetun edun perusteella. Kaikki tutkimuksiin osallistuneiden antama tieto käsitellään tilastollisesti siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.