Skip to content
SFR_vastuullisuus_L8A6103

Vastuullisuus

TOIMINTAMME

Vastuullisuus

Me SFR:llä näemme vastuullisen ja kestävän toiminnan aidosti arvoa lisäävinä ja uskomme niiden olevan edellytys kannattavalle liiketoiminnalle pitkällä tähtäimellä. Vastuullinen ja kestävä sijoittaminen on tärkeä teema kaikissa tutkimuksissamme ja vuosittain saamme laajasti tietoa tutkimuksiemme kautta suomalaisten institutionaalisten sijoittajien käytännöistä ja ajatuksista niihin liittyen. 

Meillä on ainutlaatuinen rooli sijoittaja- ja varainhoitajayhteisön yhdistävänä tahona. Tämä rooli tarjoaa meille mahdollisuuden käydä vuoropuhelua molempien osapuolten kanssa ja näin vaikuttaa aidosti kestävän sijoittamisen käytäntöjen kehittämiseen niin sijoittajan kuin varainhoitajankin näkökulmasta. 

Klikkaa

Luotettavuus

Luotettavuus

Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia: teemme kahdenkeskisiä syvähaastatteluita, joiden haastattelumateriaaleja ei luovuteta edelleen.

Klikkaa

Tietoturva

Tietoturva

Haastattelumateriaalien ja tutkimusraporttien tietoturvalla on suuri prioriteetti: kaikista materiaaleista huolehditaan erityistä huolellisuutta noudattaen ja uusinta tietoturvateknologiaa hyödyntäen.

Klikkaa

Anonyymiteetti

Anonyymiteetti

Kaikki tutkimuksiin osallistuneiden antama tieto käsitellään tilastollisesti siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.

EDELLÄKÄVIJÄN

Vastuullinen tutkimus

Me SFR:llä edustamme vastuullista tutkimusta ja haluamme toimia alamme edelläkävijöinä.

Koko tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksen eri vaiheissa ja tulosten analysoinnissa korostuvat aina objektiivisuuden periaatteet ja ne noudattavat tarkasti hyvän tutkimuksen periaatteita. Tutkimusprosessi itsessään on laadukas.

Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia: teemme kahdenkeskisiä syvähaastatteluita, joiden haastattelumateriaaleja ei luovuteta edelleen. Haastateltavat ovat sitoutuneita yhteistyökumppaneitamme.

Haastattelumateriaalien ja tutkimusraporttien tietoturvalla on suuri prioriteetti: kaikista materiaaleista huolehditaan erityistä huolellisuutta noudattaen ja uusinta tietoturvateknologiaa hyödyntäen.

Analysoimme ja yhdistämme tutkimuksiin osallistuneiden vastauksia oikeutetun edun perusteella. Kaikki tutkimuksiin osallistuneiden antama tieto käsitellään tilastollisesti siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.

SFR on toiminut vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä: nostimme vastuullisen sijoittamisen fokukseen varainhoidon tutkimuksessamme jo vuonna 2007.  Kysymme vuosittain monipuolisesti  haastateltaviltamme heidän vastuullisen ja kestävän sijoittamisen käytännöistään ja koostamme ne osaksi tutkimuksiemme raportteja. 

Tulevaisuudessa aiomme yhä enemmän korostaa kestävän sijoittamisen merkitystä tutkimuksissamme ja näin omalta osaltamme voimme vaikuttaa kestävän sijoittamisen toimialan kehitykseen.