Skip to content
SFR_etusivu_L8A6126

OMFATTANDE KONTAKTNÄT PÅ KAPITALFÖRVALTNINGSMARKNADEN

VARFÖR VÄLJA SFR? 

Är du ansvarig för att förvalta tillgångar och placeringar inom ramen för ditt arbete? Då kan du behöva överväga flera verktyg för att uppnå bästa möjliga resultat i ditt arbete ur ägarnas eller andra intressenters perspektiv.

Placeringsksamhet sköts ofta långsiktigt. Målet kan till exempel vara att säkerställa realvärdet av en fond eller värdepappersportfölj för att av ägarnas eller förmånstagarnas långsiktiga åtaganden kan bemötas under olika omständigheter.

Har du någonsin undrat hur kollegor som arbetar med liknande målsättningar har valt att fatta beslut om allokering av olika tillgångsslag eller val av externa förvaltare och andra tjänsteleverantörer?

I tre decennier har SFR inom ramen för studien Institutional Services Programme (ISP) utrett de 100 största finländska institutionernas förvaltningsstrategier, deras portföljallokering, val av olika placeringsobjekt, val av kapitalförvaltare samt erfarenheter av resultaten och kvaliteten på olika tjänsteleverantörers arbete.

Resultaten av SFR:s ISP studie gör det möjligt för pensionsstiftelser, försäkringsbolag och  andra institutioner att jämföra olika strategier genom benchmarking bland kollegor som arbetar med liknande uppdrag.

Erbjuder du kapitalförvaltningstjänster eller fonder till institutioner inom ramen för ditt arbete? Vill du ha en bättre förståelse för efterfrågan på den nordiska marknaden? Eller en bättre insyn till dessa institutioners behov, strategier och attityder när det gäller olika typer av investeringslösningar?

Ett annat viktigt mål med SFR:s institutionella studier blir då att göra det möjligt för kapitalförvaltare och andra tjänsteleverantörer att få detaljerad feedback och utveckla sin verksamhet så att de kan betjäna sina institutionella kunder på bästa  möjliga sätt.

70+

UNDERSÖKNINGAR

och studier med mätbara resultat

110+

ÅR GEMENSAM PROFESSIONELL

arbetserfarenhet i teamet

500+

KONSULTUPPDRAG

för högsta ledningen

9000+

MÖTEN

personliga intervjuer

FORSKNINGSDATA FÖR BÄTTRE RESULTAT

Vi levererar data för strategisk utveckling och till förmån för kapitalförvaltare och fonder 

SFR Research erbjuder värdefull statistik och marknadsinformation om institutioner på den finländska marknaden. Vi har ett brett utbud av tjänster för dig som vill ha en detaljerad bild av marknaden. 

För den som vill beställa en skräddarsydd rapport, kan en feedback survey ge konkreta verktyg för att förbättra både produktutveckling och dialogen med befintliga kunder, med bättre kundnöjdhet som resultat. 

Vi erbjuder även anpassad coaching för att hjälpa ditt team att förstå den nischade målgruppen som finns bland kapitalägare idag.

SFR_etusivu_ryhmä_L8A6031

 

Grunden för vår kompetens

DET HÄR ÄR VI KÄNDA FÖR

Expertis och kännedom av förmögenhetsförvaltning: I mer än 30 år har SFR varit med och ökat kompetensen och dialogen mellan aktörer inom finanssektorn. Allt vi gör inom SFR har detta som syfte. SFR:s kompetens är djupgående och långsiktig.

Forskningsresultatens pålitlighet: Solid erfarenhet inom kapitalförvaltning och akademisk forskningskompetens är vår ryggrad. Djupintervjuer analyseras med omsorg och professionalism. Förmågan att kunna tolka, genomlysa  och kommunicera våra undersökningars resultat är en viktig del av vårt specialkunnande.

Skräddarsydda lösningar: Som experter på området erbjuder vi personlig service, från att formulera specifika forskningsfrågor till djupgående granskningar av resultaten från din egen kundbas.

Från data till aktivitet och resultat: Det är av största vikt för oss att våra kunder kan utveckla sin egen verksamhet med hjälp av våra utredningar. Vi utvecklar kvalitetsindikatorer tillsammans med våra kunder. Vi levererar verktyg för kontinuerlig mätning och utveckling av verksamheten.

 "En kortfattad och fokuserad undersökning med fokus på de viktigaste områdena."

Feedbackfrån kunder

"Att intervjua personligen är mycket viktigt."

Feedbackfrån kunder

"SFR:s forskning ger en bra bild av nordiska finansiärer och deras tjänster."

Feedback från kunder

"SFR:s forskning har alltid tillfört ett stort mervärde till vår verksamhet."

Feedbackfrån kunder