Skip to content
Sijoitussuunnitelma on tärkeä työkalu

Sijoitussuunnittelu

SIJOITUSSUUNNITELMA VARMISTAA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN

Hyvin laadittu sijoitussuunnitelma on yksi sijoittajan tärkeimmistä työkaluista. Pitkäjänteisen menestymisen kannalta on olennaista määritellä juuri sijoittajan tarpeisiin sopivat tavoitteet sijoitustoiminnalle. Sijoitussuunnitelman päivittäminen säännöllisin väliajoin ja markkinoiden isoissa muutoskohdissa on tärkeää, jotta se vastaa sijoitustoiminnan tavoitteita. Lisäksi se on tärkeä lähtökohta myös varainhoidon kilpailutukselle. 

Sijoitussuunnitelman laadinnassa SFR Advisors toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa aina tavoitteiden kartoittamisesta (esimerkiksi tuottotavoite ja haluttu riskitaso) syvällisemmän sijoitusstrategian laadintaan saakka. Sijoitussuunnitelma määrittää sijoitustoiminnassa käytettävän varainhoitomallin, tavoitellun tuotto- ja riskitason, käytettävät omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit. Otamme lisäksi huomioon asiakkaalle tärkeät kestävän sijoittamisen näkökulmat ja integroimme ne osaksi sijoitussuunnitelmaa. 

Puhumme sijoitusstrategiasta, kun asiakas haluaa syventää ylätason sijoitussuunnitelmaa ja määritellä tarkemmin, millainen sijoittaja hän on, ja mihin uskoo sijoittamisessa. Sijoitusstrategiassa voidaan määritellä tarkemmin esimerkiksi suhtautumista sijoitustyyleihin, megatrendeihin tai indeksirahastojen käyttöön.

Mitä tarkemmin sijoitusstrategia pystytään määrittelemään, sitä tehokkaammin myös varainhoitajavalinta voidaan toteuttaa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että useille ei-ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille tiivistetty, yleensä noin 5-10 sivun suunnitelma voi riittää. Tällöin varainhoitomalli pohjautuu usein täydenvaltakirjan vaihtoehtoihin varainhoitajan toteuttaessa salkunhoidossa omaa sijoitusstrategiaansa. Suosittelemme kuitenkin aina sijoitusstrategian tarkempaa määrittelyä, mikäli se on asiakkaan osaaminen ja aikaresurssit huomioiden mahdollista.

Olemme auttaneet useita asiakkaitamme sijoitussuunnitelman päivittämisessä. Lue asiakkaidemme kokemuksista blogistamme! 

PYYDÄ TARJOUS SIJOITUSSUUNNITTELUSTA

REFERENSSEJÄ

Asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa sijoitusyhtiöitä, yksityissijoittajia, säätiöitä, eläkesijoittajia, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, kaupunkeja, kuntia ja seurakuntia. 

Palveluihimme luottavat muun muassa seuraavat organisaatiot.

Tutustu asiakastarinoihimme blogissamme!