Skip to content
LI-SFR_etusivu_L8A6126

Yritys

SFR ADVISORS

SFR Advisors on perustettu vuonna 2015. Olemme aikaisemmin toimineet nimellä SijoittajaPRO Finland Oy, mutta vuoden 2023 alussa muutimme nimemme SFR Advisorsiksi tytäryhtiömme SFR Researchin nimilogiikkaa seuraten. Lue nimenmuutoksesta lisää täältä! 

Tarjoamme sijoittamisen konsultointipalveluita institutionaalisille sijoittajille, family officeille sekä varakkaille yksityishenkilöille ja heidän sijoitusyhtiöilleen. Lisäksi autamme varainhoitajia ja salkunhoitajia parantamaan palveluitaan ja prosessejaan erityisesti systemaattisten kvantitatiivisten mallien saralla.

"Tein finanssialan työurani suomalaisen varainhoitoteollisuuden parissa analyytikkona, salkunhoitajana ja markkinastrategina. Varainhoitoyhtiöiden sijoitustoiminnan ytimestä käsin huomasin, kuinka sijoittajien ymmärrys toimialan lainalaisuuksista sekä siitä, millaista lisäarvoa varainhoitajilta haettiin, oli usein hyvin puutteellista. Lisäksi liian usein varainhoitajien ja asiakkaiden intressit erosivat liiaksi toisistaan. Ongelma korostui erityisesti silloin, jos asiakkaan palveluksessa ei ollut varta vasten sijoitustoimintaan palkattuja ammattilaisia. Asiakastarve ulkoistetuille palveluille sijoitustoiminnan optimaalisen järjestämisen ja seurannan osalta oli selvä - syntyi SFR Advisors."

-Hannu Huuskonen, SFR Advisorsin hallituksen puheenjohtaja ja Sijoittaja-SFR Groupin perustaja.

SFR Advisors toimii ainoastaan sijoittaja-asiakkaidemme intresseistä lähtien asiakkaan oikeana kätenä ja luotettuna asiantuntijana. Jotta mahdollisilta intressiristiriidoilta vältytään, asiakas on aina palvelumme ainoa päämies ja maksaja. Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä arvojamme. 

Tunnistamme myös osaamisemme rajallisuuden ja täydennämme asiakkaillemme tarjottavaa osaamistamme laajalla varainhoitoteollisuuden ulkopuolisella kumppaniverkostollamme. Verkostoomme kuuluu alansa huippuosaajia esimerkiksi kiinteistösijoittamisen eri lohkoilta, kuten metsä- tai hotellisijoittamisesta, maailman johtavia hedge fund -osaajia tai vaikkapa vastuullisen sijoittamisen erikoisasiantuntijoita.

Hyödynnämme advisor-verkostoamme myös alaspesifeissä DD-prosesseissa, joissa asiakas haluaa pureutua alla oleviin sijoituskohteisiin pintaa syvemmälle. Emme ole sijoituspalvelulain alaisia emmekä koskaan toteuta itse sijoituspalvelulain mukaista varainhoitoa, arvopaperivälitystä tai anna rahoitusvälinekohtaista yksilöllistä neuvonantoa.

Vuoden 2021 alussa ostimme SFR Researchin, mikä täydentää laadullista ymmärrystämme varainhoitoalasta, parantaa vuoropuhelua varainhoitajien kanssa sekä parantaa kyvykkyyttämme arvioida eri varainhoitajien kilpailukykyä erilaisissa asiakastarpeissa.

missio_3903
Klikkaa

MISSIO

MISSIO

Missiomme on varmistaa sijoitustoimintanne tavoitteiden saavuttaminen ja toimia varallisuutenne parhaaksi yli syklien. 

visio_3903
Klikkaa

VISIO

VISIO

Visiomme on olla sijoitusvarallisuutenne luotettavin neuvonantaja. 

SFR_arvot_L8A6206
Klikkaa

ARVOT

ARVOT

Aina sijoittajan puolella

Riippumattomuus

Asiantuntijuus

Kestävän sijoittamisen edistäminen

 

Lue lisää arvoistamme täällä!