Skip to content
SijoittajaPRO_L8A5607 pienempi

Sijoitustoiminnan seuranta- ja analyysipalvelut

SEURANTA- JA RAPORTOINTIPALVELUT

Sijoitusten koontiraportointi on hyödyllinen työkalu sijoitusvarallisuuden hallinnassa. Sijoitusvarallisuuden ollessa hoidettavana usealla eri varainhoitajalla, voi kokonaisuuden hahmottaminen tuottojen, riskien ja kustannuksen näkökulmasta olla haastavaa. Tämän ymmärtäminen on sijoitustoiminnan käytännön järjestämistä ohjaavien henkilöiden tärkein perusta, mihin kannattaa panostaa.

Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana SFR Advisors tekee asiakkaidensa puolesta aikaa vaativan työn sijoitusten analysoinnissa. Tuloksena on asiakkaan tarpeisiin suunniteltu kattava raportti, jonka avulla sijoittaja näkee yhdellä silmäyksellä sijoitustensa olennaisimmat tiedot, kuten esimerkiksi omaisuusluokkakohtaiset painotukset suhteessa sijoitussuunnitelman mukaiseen tahtotilaan.  Seurantapalvelussa voidaan huomioida myös asiakkaan sijoitusstrategiasta kumpuavia yksilöllisiä toiveita ja yhdistää siihen systemaattinen markkinoiden ja riskien seuranta.

Tuotamme asiakkaallemme yksityiskohtaisen koontiraportin lisäksi tiivistetymmän raportin, joka sopii esimerkiksi hallituksen kokouksissa läpikäytäväksi. Raportit ovat räätälöitävissä asiakkaan preferenssien mukaisiksi ja palveluun kuuluu henkilökohtainen analyytikko, joka on mukana asiakkaan kokouksissa esittelemässä sijoitustoiminnan tilaa ja kehitystä.

Tarjoamme sijoitusten vastuullisuusraportointia  asiantuntijakumppaniverkostomme kautta. 

Lue asiakkaidemme kokemuksia sijoittamisen seuranta- ja raportointipalveluista blogistamme! 

KUSTANNUS- JA TUOTTOANALYYSI

Kustannuksilla on suuri merkitys sijoittajan tulevaisuuden tuottoihin. Usein sijoitustoiminnan kokonaiskustannuksia on kuitenkin vaikea arvioida,  sillä ne voivat olla vaikeasti ymmärrettävien rakenteiden takana. Kustannusanalyysimme avulla sijoittaja ymmärtää sijoitustoimintansa todelliset kokonaiskustannukset, mistä ne muodostuvat ja paljonko niissä on tinkimisen varaa.

Tuottoanalyysimme avulla sijoittaja näkee, millä riskitasolla ja millaisista lähteistä sijoitusten tuotot ovat saavutettu, mikä tuotto-riskisuhde on suhteessa relevanttiin vertailuindeksiin ja miten eri varainhoitajat ovat menestyneet suhteessa toisiinsa. Analyysissä selvitetään myös onko allokaatiorajoissa pysytty seurantakauden aikana ja onko allokaatiomuutoksilla pystytty tuomaan lisäarvoa. Lisäksi analyysi kertoo, onko lisäarvon tekemiseen kyetty säännöllisesti, vai onko se ollut satunnaista.

DUE DILIGENCE -SELVITYKSET

Sijoitustoiminnan due diligence -selvitykset auttavat sijoittajaa ymmärtämään sijoituskohdetta/varainhoitajaa paremmin ja varmistamaan, että sijoituskohde on hänelle sopiva. Yleisimmin due diligence -selvityksiä käytetään vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa, joissa sijoittajan etuna on ymmärtää sijoituskohteen riskit yksityiskohtaisemmin.

Tarjoamme due diligence -selvityksiä koko sijoitustoiminnan läpivalaisuun sekä yksittäisiin sijoitusratkaisuihin ja -palveluihin. Meillä on erityisesti kokemusta vaihtoehtoisista sijoituskohteista, sijoitusstrategioista ja varainhoitajien valinnasta. Palvelu sopii niin yksityis- kuin instituutiosijoittajille, jotka haluavat syventää ymmärrystään analyysin kohteesta.

PYYDÄ TARJOUS SIJOITUSTOIMINNAN SEURANTA- JA ANALYYSIPALVELUISTA

REFERENSSEJÄ

Asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa sijoitusyhtiöitä, yksityissijoittajia, säätiöitä, eläkesijoittajia, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, kaupunkeja, kuntia ja seurakuntia. 

Palveluihimme luottavat muun muassa seuraavat organisaatiot.

Tutustu asiakastarinoihimme blogissamme!