Skip to content
SFR-Group12. 09. 20233 min lukuaika

Alternatiivirahastotutkimuksen lanseeraustilaisuuden antia

Järjestimme tiistaina 22.8. lanseeraustilaisuuden uudelle alternatiivirahastotutkimuksellemme, joka käynnistyi nyt syksyllä 2023. Tilaisuus pidettiin Helsingin toimistollamme, mikä lisäksi sitä pystyi seuraamaan etäyhteyksien kautta. Tapahtuma keräsi osallistujiksi kymmeniä tutkimuksesta kiinnostuneita vaihtoehtorahastomanagereita.

Tapahtumassa esittelimme uuden alternatiivirahastotutkimuksemme ensimmäistä kertaa, minkä lisäksi pääsimme kuulemaan mielenkiintoiset puheenvuorot Tesin Matias Kailalta, Krogeruksen Pyry Somervuorelta ja Unigestionin Ralf Gleisbergiltä. Tästä blogitekstistä löydät koostetusti tilaisuuden tärkeimmät nostot. 

 

Mikä on alternatiivirahastotutkimus? 

Vuosien aikana vaihtoehtorahastojen suosio on kasvanut ja olemmekin tutkineet laajasti vaihtoehtoisia sijoituksia jo pitkään osana instituutiotutkimustamme. Suomessa ei kuitenkaan ole aikaisemmin ollut vastaavaa laajaa tutkimusta liittyen vaihtoehtorahastoihin tai niiden hoitajiin. Nämä toimivat meille motivaationa uuden tutkimuksemme kehittämiselle.  

Tutkimuksessa haastattelemme suomalaisten vaihtoehtorahastojen sijoittajia ja se jakautuu kahteen teemaan, joita ovat alternatiivisijoittamisen trendit ja alternatiivirahastomanagerien arviot. Tavoitteenamme on saada vertaisarvioita suomalaisista vaihtoehtorahastomanagereista ja edesauttaa niiden tunnettuutta ja sijoituskelpoisuutta ammattimaisten sijoittajien keskuudessa.  

Tutkimuksen pääsuunnittelija Hannu Huuskonen kuvailee tutkimusta seuraavasti:

Vaihtoehtoisten sijoitusten allokaatiot ovat edelleen kasvussa ja eritoten vaikuttaa siltä, että vähemmän ammattimaisten sijoittajien allokaatiot tulevat edelleen kasvamaan ammattimaisten sijoittajien vanavedessä.”

alternatiivisijoitusten osuus

Kuva 1:  Ammattimaisten sijoittajien yhteenlaskettu allokaatio alternatiiveihin on ollut selvästi ei-ammattimaisempia isompi


Aloitamme tutkimuksen henkilökohtaiset sijoittajahaastattelut loppuvuodesta 2023 ja tutkimuksen tulosten odotetaan valmistuvan alkuvuonna 2024. Haastateltavaksi pääsee mukaan sijoittajia, joilla on kokemusta vähintään kolmesta vaihtoehtorahastosta tai -managerista, ja jotka kokevat kykenevänsä arvioimaan alternatiivisijoitusten kenttää. Otamme vastaan ehdotuksia sopivista haastateltavista ja voit ehdottaa heitä suoraan Hannulle (hannu.huuskonen@sfr-group.com

Tutkimuksen ennakkotilaajilla on mahdollista vaikuttaa tutkimuksen suunnitteluun ja lunastaa sen raportti ”early bird” -hintaan. Jos kiinnostuit, voit olla yhteydessä Hannuun, niin sovitaan esittelypalaveri! 

 

VARAA AIKA ETÄTAPAAMISEEN HANNUN KANSSA

 

Tesi korostaa luottamuksen merkitystä pääomarahastoihin sijoittaessa

Matias Kaila toimii Tesillä pääomasijoitusrahastoista vastaavana johtajana ja hänellä on jo 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta sijoittajana, rahoittajana ja neuvonantajana. Tesi ja aikaisen vaiheen rahastoihin sijoittava niin ikään valtiollinen Business Finland VC:n ovat ankkurisijoittajina käytännössä lähes kaikissa uusissa suomalaisissa pääomarahastoissa ja toimivat täten tietynlaisina benchmarkkeina muille sijoittajille. Matiaksen mukaan he Tesillä haluavat lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja puheenvuorossaan hän avasikin tekijöitä, joita institutionaaliset sijoittajat painottavat pääomarahastoja koskevassa päätöksenteossa. 

Puheenvuorossa Matias korosti useaan otteeseen luottamuksen ja pitkäjänteisen suunnittelun merkitystä pääomarahastoihin sijoittaessa ja niiden hallinnoijille sijoittajien hankkimisessa. Rahastojen arviointiprosessissa Matias nostaa kriittisimmäksi tekijäksi rahaston tiimin ja sen sitoutuneisuuden, minkä lisäksi myös kohdemarkkina, strategia ja rahaston parametrit ovat olennaisia. Myös kestävyystekijät ovat nykyään pakollisessa roolissa pääomarahastoja arvioidessa. Rahaston täytyy pystyä kertomaan, miten kohdeyritysten ja hallinnoijan toiminta on järjestetty vastuullisesti ja miten ne vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

 

Vaihtoehtorahastomarkkinat juristin näkökulmasta

Pyry Somervuori toimii Krogeruksen rahastopraktiikan vetäjänä ja häneltä löytyy monipuolinen kokemus kotimaisten ja kansainvälisten rahastojen perustamisessa. Krogerus tarjoaa fund formation palveluita kotimaisille rahastomanagereille, minkä lisäksi se edustaa suomalaisia instituutioita kansainvälisiin rahastoihin sijoittaessa. 

Varainkeruu on Pyryn mukaan tällä hetkellä haastavaa ja ankkurisijoittajien, kuten Tesin, tuki on olennaisena osana rahastojen pystyyn saamisessa. Varainkeruuajoista keskustellaan jonkun verran ja vaihteluväli on tällä hetkellä noin 12–18 kuukauden välillä. Hallinnointipalkkioihin liittyen kotimaisilla markkinoilla on jonkin verran lisääntynyttä keskustelua palkkiotasoista ja joillakin sijoittajatyypeillä voi olla halukkuutta neuvotella aikaisempaa enemmän palkkioista. 

Pyryn mukaan ESG-asioista sopimusdokumenteissa kysytään tällä hetkellä paljon, sillä sijoittajilla on enemmissä määrin raportointi- ja tiedonantotarpeita, jotka voivat olla hyvinkin haastavia. Kansainvälisillä markkinoilla toimintamallit ovat hieman täsmällisempiä verrattuna Suomen sopimuskäytäntöihin ja meillä esiintyykin jonkun verran pehmeämpiä ESG-kirjauksia. 

 

Kansainvälisen varainhoitajan tulokulma vaihtoehtorahastomarkkinaan

Dr. Ralf Gleisberg on partneri ja portfoliomanageri Unigestionilla ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta sekä corporate financesta. Ralf avasi puheenvuorossaan Unigestionin rahastovalintaa ja kertoi kuinka he hyödyntävät niin ”top-down”-näkökulmaa, kuin managerikohtaista "bottom-up"-arviointia toiminnassaan. He ovat tunnistaneet useita houkuttelevia teemoja makrotasolla, minkä lisäksi heillä on tarkka prosessi yksittäisten yritysten ja rahastomanagereiden valintaan. He Unigestionilla keskittyvät pieniin rahastomanagereihin ja pitävät myös ensirahastoista ("emerging managers").

Kuten tapahtuman muutkin puhujat, Ralf kuvasi sijoitusmarkkinoiden olevan tällä hetkellä haastavat. Hän uskoo, että negatiivinen kehitys jatkuu edelleen, mikä lisäksi inflaation ja korkotasojen nousun aiheuttamat haitalliset vaikutukset tulevat näkymään markkinoilla. Tämä voi tarkoittaa laskevia tuottoja olemassa oleville sijoituksille, mutta toisaalta voi luoda positiivisia mahdollisuuksia uusille sijoituksille. Ralf uskookin, että nyt voi olla hyvä aika tehdä sijoituksia uusiin kohteisiin ja tutkimusten mukaan historiallisesti heikompina aikoina perustetut rahastot ovatkin tuottaneet keskimääräistä paremmin. Hän lisäksi toteaa, että institutionaalisten sijoittajien kannattaa pysyä sijoitussuunnitelmassaan, säilyttää aikaisemmin asettamansa allokaatiot ja jatkaa edelleen private equity -sijoitusten tekemistä. Näin he toimivat myös Unigestionilla. 

 


 

Kiinnostuitko tutkimuksesta? 

Tutkimuksen ennakkotilaajilla on mahdollista vaikuttaa tutkimuksen suunnitteluun, sekä sitoutua minkä lisäksi tarjoamme heille "early bird" -hintaa. Tutkimuksesta voit olla yhteydessä Hannuun (hannu.huuskonen@sfr-group.com)

 

VARAA AIKA ETÄTAPAAMISEEN HANNUN KANSSA

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT