Skip to content
SFR-Group08. 12. 20223 min lukuaika

Institutional Investment Services -tutkimus ja sen hyödyntäminen

Järjestimme 24.11.2022 vuosittaisen julkistustilaisuuden Institutional Investment Services- tutkimuksemme tuloksista tutkimukseen osallistuneille institutionaalisille sijoittajille toimistollamme Helsingissä. Tässä blogitekstissä kerromme tarkemmin, mistä tutkimuksessa on kyse ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää. Lisäksi tutkimusjohtajamme Toni Lukkari nostaa esille mielenkiintoisimmat havainnot tämän vuoden tutkimuksesta ja kertoo, mikä erottaa SFR:n tutkimuksen muista.


IMG-8442


Mikä on Institutional Investment Services -tutkimus?

Institutional Investment Services -tutkimus on laaja institutionaalisen varainhoidon tutkimus, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Tutkimuksessa on alusta asti haastateltu tarkkaan valittuja institutionaalisia sijoittajia henkilökohtaisesti, mikä on yksi tutkimuksen kulmakivistä. Nykyään tutkimus toteutetaan vuosittain ja sen populaation muodostaa noin 100 institutionaalista sijoittajaa, sisältäen mm. eläkerahastoja, vakuutusyhtiöitä, kuntia ja liittoja.

Tutkimuksen kysymykset käsittelevät monipuolisesti sijoittamiseen liittyviä käytänteitä, minkä lisäksi keräämme arvioita käytetyistä varainhoitajista. Tutkimuksen osallistumisprosentti on erittäin korkea, sillä noin 95 % tästä sadan sijoittajan joukosta on mukana vuosittain vastaajina tutkimuksessa. Tutkimuksen haastattelut toteutetaan edelleen henkilökohtaisesti joko tapaamalla kasvotusten, tai Teamsin välityksellä. Henkilökohtaiset haastattelut mahdollistavat syvällisen ymmärtämisen sijoittajien toiminnasta ja ovat ehdottomasti yksi tutkimuksemme vahvuuksista.

Miten hyödyntää Institutional Investment Services -tutkimusta?

Tutkimuksemme merkittävimpänä tilaajina toimivat varainhoitajat ja he hyödyntävät tutkimuksemme tuloksia monipuolisesti omassa liiketoiminnassaan. Tutkimuksemme tarjoaa heille tietoa siitä, miten institutionaaliset sijoittajat ovat arvioineet eri varainhoitajiaan ja asiakkaamme voi vertailla, miten he ovat pärjänneet suhteessa muihin. Palkitsemme vuosittain parhaat varainhoitajat ja julkaisemme listan heistä nettisivuillamme täällä. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaisen läpikäynnin tutkimuksen tuloksista ja luomme heille heidän toiveidensa perusteella kustomoituja raportteja.

Koostamme tuloksista myös vuosittain trendiraportin, joka on arvokas työkalu kaikenlaisten sijoittajien toiminnan kehittämisessä. Siitä löytyy tietoa tutkimukseen haastateltavien institutionaalisten sijoittajien sijoitusnäkemyksistä ja -käytännöistä ja vuosittain keräämme tietoa esimerkiksi sijoitusallokaatiosta ja sen muutoksista. Yhtenä tärkeänä osa-alueena on myös kestävä sijoittaminen, joka on ollut mukana tutkimuksessamme jo vuodesta 2007 alkaen. Tulevaisuudessa aiomme yhä enemmän korostaa kestävän sijoittamisen merkitystä tutkimuksissamme ja näin omalta osaltamme voimme vaikuttaa toimialan kehitykseen. Osana trendiraporttia olemme lisäksi vuodesta 2000 lähtien tutkineet vaihtoehtoisia sijoituksia ja niiden kehitystä ja tänä vuonna pilotoimme niistä oman tutkimuksen, josta löydät lisätietoa täältä. 

Miten SFR:n tutkimus eroaa muista?

Tutkimusjohtajamme Toni Lukkari on ollut osa SFR:n tiimiä jo vuodesta 2006 lähtien ja hän osallistuu vuosittain niin tutkimuksen suunnitteluun, haastatteluiden tekemiseen, kuin tiedon analysoimiseen ja asiakastapaamisiinkin. Toni kertoo, että henkilökohtaisesti toteutetut haastattelut erottavat SFR:n tutkimuksen muista. Haastattelutilanteet ovat hyvin keskustelevia ja tutkimuksen haastattelijat ovat sijoitusalan ammattilaisia, joiden kanssa tutkimukseen osallistuvat mielellään juttelevat sijoitustoiminnastaan. Keskusteluista saadaan myös paljon arvokasta tietoa, jota pelkän haastattelukaavakkeen perusteella ei ole mahdollista saada. Avointen kommenttien kautta pääsemme siis pureutumaan tutkimuksessamme pintaa syvemmälle.

Tutkimusjohtaja Toni Lukkarin nostot  tämän vuoden tutkimuksesta

Tämän vuoden tutkimuksesta Toni nostaa esille muutaman mielenkiintoisen tuloksen. Viime vuosina sijoittajat ovat lisänneet ETF:ien ja indeksirahastojen määrää sijoitussalkussaan, mutta tänä vuonna kaikkien suurimman AUM:in omaavat sijoittajat, sisältäen esimerkiksi vakuutusyhtiöt, eivät enää pyri kasvattamaan niiden määrää. Nämä suurimmat sijoittajat ovat usein toimineet edelläkävijöinä muille institutionaalisille sijoittajille, joten on mielenkiintoista nähdä, kääntyykö trendi ensi vuonna heilläkin. On myös hyvä huomata, että indeksirahastoja käytetään huomattavasti enemmän osakesalkuissa, kuin korkosalkuissa. 

Lisäksi Toni nostaa esille vaihtoehtoisten sijoitusten suosion kasvun. Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat viime vuosina kasvattaneet vahvasti suosiotaan, eikä trendi näytä hiipuvan. Erityisesti Private Equity, Private Debt ja infrastruktuurisijoitusten määrää halutaan kasvattaa sijoitusportfolioissa ensi vuoden aikana. Tutkimuksesta lisäksi selviää, kuinka fyysisten kiinteistöjen omistus on vähenemässä ja erilaisten välillisten keinojen, kuten REIT:ien ja kiinteistörahastojen käyttö on kasvamassa kiinteistösijoittamisessa.

Tutkimuksen tuloksista on havaittavissa myös se, että kyselyyn vastanneet sijoittajat ovat yleisesti hyvin tyytyväisiä käyttämiinsä palveluntarjoajiin. Varainhoitajien välillä vallitsee kova kilpailu, joten he luonnollisesti haluavat pitää asiakkaansa tyytyväisinä. Institutionaalisia sijoittajia voidaan pitää varainhoitajien kriittisimpänä asiakaskuntana suurten sijoitusomaisuuksien takia, minkä vuoksi korkeat arvosanat kertovat toimialan yleisestä laadukkuudesta. 

 


Tutkimuksemme tulokset tarjoavat siis monipuolista ja syvällistä tietoa suurimpien institutionaalisten sijoittajien sijoitustoiminnasta. Tutkimuksiemme avulla asiakkaamme kehittävät tuoteportfolioitaan, parantavat palveluidensa laatua ja kehittävät asiakasviestintäänsä. Tulokset myös auttavat asiakassuhteiden hoitamisessa ja asiakasvastuullisten kehittämisessä, minkä lisäksi ne toimivat päätöksenteon tukena. Jos kiinnostuit tutkimuksestamme, niin olethan meihin yhteydessä, kerromme siitä mielellämme lisää! 

OLE MEIHIN YHTEYDESSÄ!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT