Skip to content
In English
Suomeksi
tiimi

SFR ADVISORS & RESEARCH GROUP

SFR Advisors logo

KONSULTTJÄNSTER FÖR INSTITUTIONELLA KAPITALÄGARE, FAMILJEKONTOR OCH PRIVATA KAPITALÄGARE MED STÖRRE NETTOFÖRMÖGENHET
  • Investeringsplanering
  • Upphandling för kapitalförvaltning
  • Rapporten och portföljanalys        

SFR Advisors ger expertråd till investerare som värdesätter högkvalitativ och omfattande portföljförvaltning.

Vi är investeringsspecialister med lång erfarenhet av portföljförvaltning ur både kapitalägarens och kapitalförvaltarens perspektiv.

GÅ TILL WEBBSIDAN

SFR Research logo

     

TJÄNSTER FÖR KAPITALFÖRVALTARE OCH KAPITALÄGARE

 

  • Erfarenhet av studier i ekonomisk förvaltning sedan 1996
  • Högkvalitativa personliga djupintervjuer med investerare
  • Skräddarsydda studier för olika krav

SFR Research tillhandahåller forskningsdata strategisk företagsledning och fördelarna för hela investerarkollektivet.

Resultaten av våra studier gör det möjligt för investerarkollektivet att jämföra sina investeringsbeslut med de val som gjorts av andra kapitalägare.

GÅ TILL WEBBSIDAN

VI ÄR EN DEL AV FINSKA SIJOITTAJA-KONCERNEN

SijoittajaPro-CF
Sijoittaja-FI