Skip to content
SFR_arvot_L8A6248

Värderingar

Grunden för allt vi gör

VÄRDERINGAR

Främja hållbara placeringar

Vi har en unik roll i att föra samman placerare och kapitalförvaltare. Denna roll ger oss möjlighet att föra en dialog med båda parter och därmed ha en verklig inverkan på utvecklingen av hållbara placeringsmetoder ur både placerarens och kapitalförvaltarens perspektiv.

 

Kunden i mitten

Som experter inom området erbjuder vi personlig service, allt från att formulera forskningsfrågor till djupgående granskningar av resultaten från din egen kundgrupp. Det är viktigt för oss att våra kunder kan på ett konkret sätt  utveckla sin verksamhet med hjälp av SFR:s forskningsresultat. Vi utvecklar kvalitetsindikatorer tillsammans med våra kunder. Vi erbjuder även verktyg för kontinuerlig mätning och utveckling av verksamheten. 

Förtroende

Vid utformningen av studier, i olika implementeringsfaser och i själva analysen betonar vi alltid principerna om objektivitet och följer principerna för god forskningssed. Intervjuerna är strikt konfidentiella: vi genomför en-mot-en djupintervjuer, vars material inte får under någon omständighet överlämnas till tredje part. Personerna som intervjuas är våra engagerade partners.

 

Innovativitet

Solid kapitalförvaltning och akademisk forskningskompetens är vår ryggrad. Recensioner från djupintervjuer analyseras med särskild omsorg och professionalism. Att tolka och kommunicera resultaten är vår särskilda kompetens.