Skip to content
SFR_arvot_L8A6248

Värderingar

Grunden för allt vi gör

VÄRDERINGAR

Expertis

En gedigen förståelse för kapitalförvaltning och akademisk forskningskompetens är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi analyserar de utvärderingar vi får från djupintervjuer med särskild omsorg och professionalism, och att tolka och kommunicera resultaten från dem är vår specialkompetens.

Konfidentialitet och objektivitet

Objektivitet betonas alltid i planeringen av studierna, de olika faserna av genomförandet och analysen av resultaten, och vi följer strikt principerna för bästa praxis under hela forskningsprocessen. Intervjuerna är strikt konfidentiella och materialet i dem kommer inte att lämnas ut. De intervjuade är våra engagerade samarbetspartners.

Främjande av hållbara investeringar

Betydelsen av hållbarhet i investeringsvärlden växer ständigt, och vi tar också hänsyn till detta i vår forskning. Vi har en unik roll som ett samlande organ mellan investerare och kapitalförvaltare, vilket möjliggör en dialog om hållbara investeringar med båda parter.

Kundorientering

Vi erbjuder personlig service, från formulering av forskningsfrågor till fördjupade analyser av resultaten. Det är viktigt för oss att våra kunder kan förbättra sin verksamhet med hjälp av våra rapporter, och därför utvecklar vi kvalitetsindikationer tillsammans med våra kunder och tillhandahåller verktyg för kontinuerlig utvärdering av verksamheten.